Riiulisüsteemid

Tunnustatud riiulisüsteemid

NEDCON – liider laosüsteemide turul.

Euroopa tunnustatuima riiulisüsteemide tootja volitatud edasimüüja Eesti turul on ESE. 2009 aastal sõlmisid ESE ja NEDCON koostööleppe. 1969. aastal asutatud Nedcon on oma tegevusaastate jooksul saavutanud kaasaegsete laosüsteemide turul liidripositsiooni. Ettevõtte toodang valmib Hollandis Doetinchemis ja Tšehhis Pardubices. Alates 2004. aasta augustist kuulub Nedcon Voestalpine Division Profilform gruppi. Ettevõtte pühendumus kvaliteedile ja uuringutele, tootearendusele ja testimisele on lõpptulemusena kujundanud väga laia valiku ladustamistehnoloogiate komponente. Paljud nendest riiulisüsteemidest ja detailidest on patenteeritud. Mistahes tüüpi riiulite tootmiseks peavad olema väga täpsed ehituslikud spetsifikatsioonid.

Kõrgeima standardiga riiulisüsteemid

Nedcon pakub kõige kõrgematele standarditele vastavaid kaasaegseid laotehnoloogia süsteeme, mille väljatöötamisel on kasutatud uusimaid insenertehnilisi lahendusi ja turvalisuse nõudeid. Oma tegevuskümnendite jooksul on Nedcon haaranud liidrirolli rahvusliku ja rahvusvahelise regulatsioonide väljatöötamise ja standardiseerimise alal. Meie standardsed riiulisüsteemid on varustatud GSF sertifikaadiga – kvaliteedimärgiga, mille väljastamist jälgib sõltumatu tehnokontrolli ettevõte TNO-Certification.


Millised riiulisüsteemid on õiged?

Õigesti valitud riiulisüsteemide ja sobivate laotõstukite komplekslahenduse kaudu saab ladudes suurendada ruumikasutuse efektiivsust. Tavaline kaubaaluse riiul on levinuim ja odavaim viis kaupa ladustada. Kui soovitakse suurendada aluste hulka olemasolevas ruumis, saab seda teha kas statsionaarsete või dünaamiliste süsteemide kaasabil. Statsionaarses süsteemis seisavad kaubad ja riiulid kindlalt põrandal paigal ning kaupu liigutatakse tõstukite abil. Dünaamilised süsteemid paigutatakse laoruumi kompaktselt, ilma riiulitevaheliste töökoridorideta ning kaubad liiguvad ise süsteemis vajalikku kohta. Selle tulemusena mahutatakse sama hulk kaupa mitu korda väiksemal pinnal ning kauba kättesaamiseks kulutatakse kuni 80% vähem aega. Eeskujulik tulemus saavutatakse ka liikuvate riiulisüsteemide kasutamise kaudu.

Mida peab silmas pidama laoriiulite soetamisel?

Esmapilgul tundub laoriiulite valimine lihtne ülesanne. Kuigi on olemas kontseptsioon, tõdevad paljud, kes selle teemaga on kokku puutunud, et laoriiulite valimine on suhteliselt keeruline – pakkujaid on mitu ja kõik kiidavad oma kaupa. Selleks, et teemas paremini orienteeruda, tuleks määrata lähtekohad, millele pakutav laotehnoloogia peaks vastama. Nõudlus toodete turvalisuse ja komponentide ühilduvuse järele tähendab, et riiulisüsteemid peavad vastama väga täpsetele spetsifikatsioonidele. Laoriiuleid saab toota ja komplekteerida vastavalt vastavusnõuetele ja kehtivatele standarditele. Eesti asukohast ja kaubakäsitluse normidest lähtudes saab valida vaid Euroopa turule sobivate riiulisüsteemide hulgast. Nii peaks pakkujad koos kaubaga esitama süsteemide vastavusdeklaratsioonid, mis sisaldavad detailset kogu süsteemi kirjeldust, kasutatavate profiilide mõõte ja füüsikalisi parameetreid ning komponentide komplektide konfiguratsiooni koos kõikide ette nähtud detailide loeteluga. Siinjuures on oluline mõista, et kõik pakutavad detailid moodustavad ühtse riiulisüsteemi, töötavad ühtse süsteemina ja mõne üksiku komponendi head omadused ei pruugi terviku võimekust tõsta. Niisuguste dokumentide toel on pilt oluliselt selgem ja saab liikuda järgmisse faasi – keda ja mida valida. Pakkumise hind ja joonis on füüsikaliste parameetrite sobivuse hindamiseks alles teisejärguline.

Võta meiega ühendust ja aitame välja valida teile sobivad riiulisüsteemid!