Arhiiviriiulid

Kui oled sisustamas arhiiviruume ja pöördu asjatundliku nõu saamiseks ESE poole. Selles spetsiifilises valdkonnas on ESE partneriks tuntud Soome tootja Metallivalmiste A.Laaksonen OY. Arhiiviriiulite süsteem Arkisto 2000 on tuntud kõrge kvaliteedi poolest kogu Euroopas. Eesti 2012 ja 2013 aasta suurim objekt oli Kirjandusmuuseum, mille sisustas ESE koostöös Metallivalmiste A.Laaksonen OY-ga (20 000 jooksvat meetrit riiulipinda). Eesti Arhiivieeskirja sätted seavad arhiiviruumidele kõrged nõudmised, mistõttu arhivaalide hoidmiseks ette nähtud ruumi iga pinnaühiku hind on suhteliselt kõrge. Tänapäevastele nõuetele vastava arhiivi sisustamine on täpne töö ja maksimaalse pinnakasutuse saavutamiseks tuleb kasutada kõrge funktsionaalsusega arhiiviriiulite süsteeme. Hea arhiiviriiuli tunnuseks on tihe riiulitasapindade seadistamise võimalus (erinevatel süsteemidel 20-30mm-ne samm) ja paindlik riiulitasapindade mõõtude valik. Niisugune võimalus lubab tihedat ladustust ning tagab hea ruumikasutuse nii arhiivikarpides kui ka kaustades arhiveeritavatele dokumentidele. Siirdriiulite e lükandriiulite kasutamine annab parima tulemuse – 90% arhiiviruumist on riiulisüsteemiga täidetud, riiulite kasutamiseks on vajalik vaid üks vahekäik riiulite otstes ja vahel. Kasutusmugavuse saavutamiseks saab riiuleid täiendada mitmesuguste lisatarvikutega – riiulitasapinna vahejagajad, riiulist väljatõmmatavad abitasapinnad, ripp-mappide raamid, mitmesugused lukustus-süsteemid, elektriajamid jpm. Eriprojektidena valmistame alusvagunitel või liugraamidel võremooduleid maalide hoiustamiseks. Pakume ka arhiivikärusid, -treppredeleid ja märkesüsteeme (erinevad sildid ja liistud). Märkesüsteemide haldamiseks sobivad käsiskannerid / -tuvastajad ja etiketiprinterid.