Läbivooriiulid kaubaalustele

Läbivooriiul kaubaalustele FIFOSüsteem on kompaktne FI-FO põhimõttel töötav ladustamisviis. Kaubaalused liiguvad gravitatsiooni põhimõttel mööda kald-rullteed sisselaadimise positsioonist väljavõtmise positsiooni. Tavaliselt on kalle ~ 4%. Kui riiulitel ladustatakse erineva kaaluga kaubaaluseid, on vaja kasutada pidurdusrullikuid, kombineerida erinevaid kaldenurki või muuta rullide omavahelist kaugust. Spetsiaalsetes Nedconi terasrullikutes kasutatakse tavapärase kahe eraldi telje asemel rulliku täispikkuses ühte läbivat 12mm telge. ESE pakub erinevat tüüpi terasest, kuni 240kg-se kandevõimega laagritel rullikuid standardpikkusega 862,1062 ja1262 mm. NEDCON’i standardlahendused sobivad kasutamiseks ka külmladudes. Rullikud monteeritakse raja paledele poltliideteta – seega on süsteemi installatsioon kiire ja hilisema ekspluatatsiooni käigus on lihtne rullikuid põranda puhastamiseks eemaldada.
Kaubaaluste suur raskus ja raja järsk kallak mõjutavad kaubaaluste liikumiskiirust, samuti mõjutavad kiirust pikk rada ja puidust kaubaalused, mistõttu on vaja kauba liikumiskiirust kontrollida. NEDCON on loonud unikaalse pidurdusrulliku, mis tagab kõikide süsteemi komponentide kestvuse ja võimaldab kontrollida erinevas kaalus kaubaaluste liikumiskiirust. Pidurdusrullik töötab efektiivselt mõlemas suunas – nii saab seda kasutada ka tagasilükatavates rullikusüsteemides (push-back, vt PVC-halli sisevaadet). Kaubaaluste ohutu välja võtmise riiulisüsteemist tagab separaator – kaubaalus asetseb rajal teistest eraldi ja toiming ei kahjusta teisi kaubaaluseid.