Läbivooriiulid peenkaupadele

Läbivooriiulid karpidele / kastidele
Läbivooriiulid sobivad suurepäraselt tellimuste efektiivseks korjeks. Kaubad liiguvad mööda kaldus rullteed gravitatsioonijõule sisestamispunktist korjekohani. Korjepoolel on hästi ligipääsetavad korjekohad ning igas neist on olemas sama kaubaartikli puhvervaru. Läbivooriiuleid iseloomustab
• Kompaktne korjepiirkond
• Lihtne ja selge ülevaade kaubaartiklitest
• FI-FO printsiibi rakendamine
• Tühjade korjekohtade puudumine

Kaupade liikumiskiirust kontrollitakse rullradade kaldenurga reguleerimisega – selleks on NEDCON loonud peenseadistatava riiulitala liite, mis sobib hästi ka suurte koormuste puhul. Sarnaselt teistele ESE riiulisüsteemidele koosneb konstruktsioon külgraamidest ja horisontaaltaladest, mis annab võimaluse paljude erinevate kombinatsioonide loomiseks. Karpide ladustamiseks loodud läbivooriiulite kandetaladele monteeritakse alumiiniumprofiil, millele paigaldatakse rullikutega profiilid paigaldamiseks ja radade eraldajad. Need detailid võimaldavad paigaldada lihtsalt loetavaid märgiseid. Kui kaupu korjatakse avatud konteineritest või kastidest, võib korjeavale juurdepääsu parandmiseks seada esitlusriiuleid vajaliku nurga alla. Sügavamad esitlusriiulid asetatakse madalamale.

Läbivooluriiul on ideaalne lahendus väikesemõõtmeliste kaupade tellimusepõhiseks korjeks. Kaubad liiguvad gravitatsioonijõu mõjul mööda kalde all rullikuterada.

Korjeala optimaalne kasutus ja ergonoomilisus
NEDCON'i rullikuraja suur kandevõime ja tugevus
Separaatorite kasutamise võimalus
Garanteeritult täpne kaupade liikumiskiirus

Peenkaupade läbivooluriiuleid saab kasutada ka kombinatsioonis kaubaalustele loodud süsteemidega.