Riiulite kombineerimisvõimalused

Kaubaaluste hoiukohtade loomine tellimusekorje riiulite kohale aitab laopinda paremini ära kasutada. Selleks peavad nii ülemise kui alumise riiulisüsteemi talade horisontaaltalad olema ühepikkused. See on võimalik, kuna kõik NEDCON'i süsteemid on omavahel ühildatavad.

Läbivooriiul_kombi 1

Näide 1

Riiulite vahel olevaid vahekäike kasutatakse üheaegselt tellimuste korjeks ja kahveltõstuki tööks. Kaldega esitlusriiuleid pole paigaldatud. Kasutatakse vertikaalselt paigutatud riiuleid, hoiukohad kaubaalustele on loodud läbivooriiuli kohale.

Läbivooriiul_kombi 2

Näide 2

Tellimuste korje ja tõstuki töö toimub erinevates riiulivahedes. Niisugune lahendus loob turvalisema töökeskkonna. Tellimuste mugavamaks korjeks on paigaldatud kalde all esitlusriiulid.

Läbivooriiul_kombi 3

Näide 3

Eeskujulik laolahendus, kus on tagatud ohutu töökeskkond ja parim lao täiteaste. Komplekteerijate ja tõstukite töötsoonid on turvalise töökeskkonna huvides eraldatud. Läbivooriiuli kohale on paigaldatud läbilükkamise vastase kaitsega tagasilükatav rullikusüsteem (push-back).