Süstiksüsteem kaubaalustele

NEDCON’i süstiksüsteem on täiuslik, kõrge täiteastmega lahendus kiiresti ringlevatele kaupadele - raadiosüstikuid kasutades võib hoiustada ühe postivahe erinevatel korrustel erinevaid tooteartikleid (NEDCON Shuttle - 3D Animation)

Kaubakäsitluse operatsioonide arvu vähenemine laos
Riiulite ja kaupade kahjustuste vähenemine
Vaba ligipääs igale riiulitasapinnale
Kõrge kaupade ringlemissagedus
Kõrge süsteemi täiteaste (kuni 85%)
Kõrge tootlikkus - kiire kaubakäsitlus
Projekteeritud ja testitud vastavalt pikaaegsele kogemusele
FIFO printsiip